Podstawowy zakres usług
  • PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
  • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
  • SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ROZLICZENIOWYCH DO US (VAT, PIT)
  • SPORZĄDZANIE DEKLARACJI ROZLICZENIOWYCH ZUS
  • SPORZĄDZANIE LIST PŁAC
  • POMOC PRZY ZAKŁADANIU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH