Podstawowy cennik usług
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
- do 10 dokumentów księgowych
200 zł netto
- do 50 dokumentów księgowych
300 zł netto
- od 50 do 100 dokumentów księgowych
450 zł netto
- powyżej 100 dokumentów księgowych
550 zł netto
Spółki Cywilne, Jawne itp. - od każdego wspólnika + 50 zł
Obsługa Kadrowa (za jednego pracownika)
Podstawowy zakres obsługi kadrowej
20 zł netto
- przygotowanie list płac
- przygotowanie deklaracji ZUS
- przygotowanie deklaracji PIT-4R
Opłaty dodatkowe za każdorazowe sporządzenie
- Rozliczenie zwolnień lekarskich i urlopów
20 zł netto
- Przygotowanie informacji rocznej PIT-11
30 zł netto
- Przygotowanie rozliczenia rocznego PIT-40
50 zł netto
- Przygotowanie rozliczenia rocznego PIT-37
od 50 zł netto
- Przygotowanie umowy o pracę
20 zł netto
- Przygotowanie umów cywilno-prawnych
20 zł netto
- Przygotowanie świadectwa pracy
20 zł netto
Ryczałt ewidencjonowany
- do 10 dokumentów księgowych
100 zł netto
- do 50 dokumentów księgowych
200 zł netto
Wyżej wymienione ceny usług podlegają negocjacji